2006-2010

W latach 2006-2010 nasza jednostka brała udział łącznie w 279 zdarzeniach z czego:

60 - pożary

213 - miejscowe zagrożenia

2 - larmy fałszywe

3 - wyjazdy gospodarcze

1 - zabezpieczenie regionu

żródło: System SWD-STpowrót
INTER-BUDFIRMA HANDLOWA KRZYSZTOF CHEŁMECKISKUP I SPRZEDARZ SAMOCHODÓWAUTO SERWIS LASKOWA
laskopolHUDROMIX LASKOWAF.H.U. BUDMOST
MONOLITDDD LIMANOWA
Copyright © OSP Laskowa
Realizacja: Intellect