Strona główna / O nas

rozmiar tekstu: A A A
O nas

Ochotnicza Straż Pożarna w Laskowej została założona w 1954 r.         
Jej założycielami byli :
 
1.   Dh Michał Załupski ur. 1928-09-07 w Laskowej działacz  społeczny nie żyje. Pełnił funkcję naczelnika OSP.
2.   Dh Józef Trzópek ur. 1937-02-28 w Laskowej aktualnie członek honorowy OSP Laskowa. Pełnił funkcję z-ca naczelnika OSP.
3.   Dh Jan Kuchta ur. 1922-04-20 w Laskowej ówczesny organista parafii Laskowa nie żyje. Pełnił funkcję prezesa OSP.
4.    Dh Cyprian Zelek ur. 1915-01-15 w Laskowej, ówczesny kierownik USC w Laskowej-nie żyje. Pełnił funkcję członka zarządu OSP.
5.    Dh Michał Puch        ur. 1922-08-29 w Laskowej, ówczesny przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej nie żyje. Pełnił funkcję członka zarządu OSP.
 
     Jednostka w fazie początkowej swojej działalności nie posiadała żadnego środka transportowego, dysponowała natomiast motopompą M-400, kompletem węży, pasami bojowymi, toporkami i hełmami dla 1 sekcji (8 osób). Powyższy sprzęt został przekazany przez Komendę Rejonową Straży Pożarnej w Limanowej.
      W okresie swojej działalności jednostka kilkakrotnie brała udział w likwidacji pożarów oraz klęsk żywiołowych takich jak powodzie w 1957 r. 1958 r. 1962 r., ponadto OSP w Laskowej brała czynny udział w zawodach pożarniczych , w roku 1965 zdobyła III miejsce w zawodach rejonowych, natomiast w roku 1986 w zawodach gminnych I miejsce i IX miejsce w zawodach rejonowych. Jednak poza wygranymi zawodami w poszczególnych latach jednostka nie wyróżniała się zbyt dużą operatywnością w działaniach bojowych . Główną przyczyną był brak samochodu pożarniczego co bardzo utrudniało prawidłowe prowadzenie działań gaśniczych, był też powodem do tego iż szeregi ówczesnej OSP nie były zbyt bogate w stan osobowy, jednak jednostka przetrwała.
       W roku 1985 r. została reaktywowana przez nowo powołany zarząd w składzie: Józef Zawada, Stefan Łącki, Józef Trzópek, Tadeusz Wątroba, Piotr Jonik, Jerzy Michura, Jerzy Ptaszek.
      Jednostka OSP w Laskowej odzyskiwała siły w miarę czasu i swoją zdolność bojową dzięki pracy społecznej  wszystkich druhów. W roku 1986 jednostka otrzymała pierwszy w swojej historii samochód pożarniczy . Był to samochód lekki marki Żuk, dzięki któremu jednostka mogła prawidłowo na owe czasy funkcjonować. Ówczesna remiza w raz z garażem mieściła się wtedy w budynkach należących do GS Laskowa, i raczej nie przypominała swoim wyglądem remizy strażackiej. W związku z tym podjęto pierwsze działania związane z budową remizy, czyli wygospodarowanie działki pod budynek. Jednak nie było to takie proste , ale po wielu próbach udało się i rozpoczęto budowę remizy, która trwała prawie 18 lat przede wszystkim z powodu braku środków finansowych 1999 r. dokonano aktu wmurowania kamienia węgielnego, natomiast w2002 r. oddano budynek do użytku. W roku 1999 r. jednostka zakupiła średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Magirus. Nowy zarząd wybrano również w roku 1999 i zastąpili go: Józef Zawada-prezes, Jonik Wojciech - naczelnik, Marek Daniel z-ca prezesa, Piotr Jonik - skarbnik, Marek Ptaszek - członek, Aleksander Dudzik-członek, Jerzy Ptaszek-członek, Stanisław Zelek-członek, Lis Krzysztof-członek.
        Z chwilą powołania nowego zarządu jednostka zaczęła się rozwijać w bardzo szybkim tempie, za sprawą ciągłego naboru nowych członków, częstych działań szkoleniowych prowadzonych przez naczelnika OSP który jednocześnie był funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej, co wpływało pozytywnie na poziom wyszkolenia, jak również za sprawą nowego już znacznie lepszego samochodu pożarniczego i innego sprzętu ratowniczego, który jednostka nabywała przez swoją operatywność.
      W 2001 r jednostka na ukoronowanie swych wysiłków, decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

       Jednostka  w  okresie 1999 r. do chwili obecnej bierze udział w likwidacji różnych zagrożeń nie tylko już z zakresu gaszenia pożarów ale także z racji przynależności do KSRG w zakresie ratownictwa drogowego technicznego, ekologicznego, oraz medycznego, posiadając w tym zakresie ratowników wyszkolonych i przygotowanych. W roku 2002 r. samochód marki Magirus został zastąpiony znacznie nowszym i nowocześniejszym samochodem  marki DAF, jak również został zakupiony ciężki samochód gaśniczy marki IVECO. Na uwagę zasługuje fakt iż jednostka zakupiła te samochody z własnych środków finansowych, uzyskanych poprzez różne darowizny od sponsorów.
W 2006 roku Dafa zastąpił znacznie nowszy Mercedes 1226 AF GBARt 2/24, a w 2008 roku został zakupiony trzeci samochód- specjalistyczny Mercedes 1219 AF z urządzeniem żurawiowym, wyciągarką i agregatem o mocy 20 kW, poduszkami pneumatycznymi i innym wyposażeniem do ratownictwa technicznego i ekologicznego. Jest to jak na razie jedyny samochód tego typu w powiecie Limanowskim.

W roku 2010 jednostka brała udział w likwidacji skutków powodzi które nawiedziły Polskę, podkreślić tu należy nie tylko działalność na terenie Gminy Laskowa który jest jednym z największych terenów osuwiskowych w Małopolsce, ale również wyjazd do Kłodnego na ogromne osuwisko, jak i wyjazd i pomoc mieszkańcom zalanej przez powódź Gminy Gręboszów w powiecie Dąbrowskim.
Pod koniec roku 2010 dzięki środkom z urzędu Gminy Laskowa został zakupiony średni samochód Ratowniczo gaśniczy Renault Midlum 270 DXi 4x4 CCF GBARt 2,5/24. Jest to samochód przystosowany do działania w górzystym terenie Laskowej i okolic. Zastąpił on Mercedesa 1226 AF GBARt 2/24. W 2016 roku udało się pozyskać kolejny nowy samochód ratowniczo gaśniczy marki Volvo. Jednostka cały czas brała udział w działaniach ratowniczych i zawsze była gotowa by udać się do działań. Prowadzono również cały czas działalność prewencyjną i szkoleniowom.
W roku 2016 roku  został również wybrany nowy zarząd osp w skład którego wchodzą:

Wojciech Ficoń - Prezes

Paweł Jonik - Zastępca Prezesa

Mariusz Bukowiec - Naczelnik

Jakub Matras - Zastępca Naczelnika

 Bartłomiej Daniel - Sekretarz

Jerzy Jonik -  Skarbnik

Grzegorz Kryjomski - Gospodarz

Łukasz Michura - Kronikarz

Mąka Paweł - Członek zarządu

Obecnie jednostka OSP w Laskowej liczy 48 członków czynnych..
W 2020 roku dotarł do nas nowy wóz bojowy w ramach "Bitwy o Głosy".
Jest to Renault D16 dostarczony przez firmę Szczęśniak Pojazdy Specjalne. Pojazd ten z całą pewnością poprawił  bezpieczeństwo na terenie naszej gminy poprzez zastosowane w nim najnowocześniejsze rozwiązania poprawiające szybkość i efektywność prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych. Wartość samochodu to 850 tyś. z czego 50 tys. to środki własne.
W 2021 roku podczas walnego zebrania wybrano nowy zarząd:

PREZES: FICOŃ WOJCIECH

WICEPREZES: JELONEK MATEUSZ

NACZELNIK: BUKOWIEC MARIUSZ

ZASTĘPCA NACZELNIKA: JONIK DOMINIK

SEKRETARZ: MATRAS JAKUB 

SKARBNIK:  JONIK JERZY

GOSPODARZ: MICHURA ŁUKASZ

KRONIKARZ: DUDZIK KRYSTIAN 

CZŁONEK ZARZĄDU: KUKLA JACEK

 powrót
MONOLITF.H.U. FIRMA HANDLOWA KRZYSZTOF CHEŁMECKIDDD LIMANOWA
AUTO SERWIS LASKOWAINTER-BUDHUDROMIX LASKOWAlaskopol
BUDMOSTSKUP I SPRZEDARZ SAMOCHODÓW
Copyright © OSP Laskowa
Realizacja: Intellect